angle-up arrow-clockwise arrow-counterclockwise arrow-down-up arrow-left at calendar card-list chat check envelope folder house info-circle pencil people person person-plus phone plus question-circle search tag trash x

Nieuws / Belangrijk

Klik hier om naar STOPEG op facebook te gaan voor recente berichten.

 • 28 augustus 2023

  NIEUW 29 augustus is internationale Targeted Individual dag (TI day). Laten we alle onschuldige slachtoffers herdenken, alle levens die zijn verwoest ... En laten we de walgelijke wezens die deze misdaden organiseren en er bewust aan deelnemen nooit vergeven.

 • 28 augustus 2023

  NIEUW Aanvallen met Gerichte energiewapens (Directed Energy Weapons) kunnen niet langer ontkend worden want er zijn verklaringen van betrouwbare medische artsen, microgolf experts, neurotechnologiewetenschappers, advocaten, organisaties, slachtoffers, politici.

 • 1 juli 2023

  NIEUW STOPEG antwoord op vragenlijst (PDF), n.a.v. Call for inputs for the study of the Human Rights Council Advisory Committee on neurotechnology and human rights (HRC resolution 51/3)

 • 20 juni 2023

  NIEUW De Nederlandse overheid gaat vol 'Minority Report': Kansen en Risico’s van de Toepassing van Neurotechnologie in het Strafrecht Lezen.

 • 19 juni 2023

  NIEUW Verslag: HAVANA SYNDROME IN EUROPA Op zaterdag 10 juni 2023 was er een internationale TI-demonstratie in Brussel. Het was een mooie dag, er waren zo'n 60-80 mensen, uit alle delen van de wereld, we stonden op Place du Luxembourg, direct tegenover de gebouwen van het Europees Parlement.

  De sprekers (videos): Harald Brems (DE), Mojmir Babáček (CZ), Peter Mooring (NL) ( PDF), Toshiko Namiki (JP), Paolo Dorigo (IT) ... alle sprekers.

  HAVANA SYNDROME IN EUROPA informatie, STOPEG Havana Syndrome website (in het Engels).

 • 3 juni 2023

  NIEUW Algemeen Dagblad op 1 juni 2023: Minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie) erkent dat Nederlandse burgers onterecht op geheime terreurlijst staan maar de slachtoffers moeten het zelf oplossen. Honderden Nederlanders staan mogelijk onterecht op een ‘geheime terreurlijst’, simpelweg omdat de politie soms zou zijn vergeten om ze er af te halen. Dit heeft een grote impact op hun leven. Nederlandse burgers die onterecht op geheime terreurlijst staan, moeten het zelf oplossen.

 • 27 mei 2023

  NIEUW Over informanten en het creëren van terroristen. Spoiler alert: De Leugenfabriek. Lezen, downloaden (PDF).

 • 19 mei 2023

  De reactie van de minister van Justitie op de brief 'Stoppen van aanvallen en martelen met Gerichte energiewapens' leek natuurlijk nergens op. Heb dit nu doorgestuurd naar het College van de Rechten van de Mens. De beantwoording kan vier weken duren. Brief (PDF).

 • 21 mei 2023

  UPDATE RTL Nieuws op 15 mei 2023: Nederlandse politie behandelt onschuldige burgers als terroristen. Dat bleek uit documenten die RTL Nieuws in handen kreeg. De Nederlandse politie-eenheid TOOI (Team Openbare Orde Inlichtingen) behandelt onschuldige burgers als terroristen. Er is geen wet die hen aan banden legt, er is geen toezicht. Ze doen gewoon wat ze willen. Een van de dingen die ze doen is een terroristen-code (CTER-code) voor je verzinnen, en daarna delen deze informatie met andere politie-eenheden, nationale inlichtingendiensten, Interpol, buitenlandse instanties, etc. Vervolgens wordt deze persoon overal gevolgd, ook online, en worden er (betaalde) informanten geworven.
  RTL Nieuws: 'Ze infiltreren in groepen, volgen mensen stiekem, betalen informanten en bekijken wat mensen online doen. Dit kan iedereen overkomen, ook mensen die niks strafbaars hebben gedaan. Maar niemand houdt toezicht op wat de teams doen. En dat geeft het TOOI heel veel ruimte om zelf te bepalen wanneer ze iemand gaan volgen. En die ruimte nemen ze. Uit interne documenten en politiedossiers die wij in handen hebben gekregen blijkt dat de politie hiervan op de hoogte is. En dat het zeker al tien jaar gebeurd. ... Burgemeesters moeten toezicht houden op het TOOI, maar dat vindt nu amper plaats'.

  Uit de video: Politie zat onschuldige Said jarenlang op de hielen: 'Ik werd suïcidaal'. Lezen.

  De onderzoekredactie van RTL Nieuws gaat door op dit dossier. Mocht u tips hebben dan kunt u die vertrouwelijk sturen naar onderzoek@rtl.nl

 • 18 juni 2023

  UPDATE Burger-informanten en (vaak strafbare) burger-infiltranten Zodra sprake is van enige vorm van sturing c.q. regie, wordt gesproken van infiltratie. Een burger-informant wordt een burger-infiltrant wanneer deze persoon in enigerlei vorm de handelingen van een persoon beïnvloedt. Van burgerinfiltratie kan uitsluitend sprake zijn in het geval het verlenen van bijstand door een burger plaatsvindt op initiatief en onder regie van politie en justitie.
  Indien de burger zelf het initiatief heeft genomen om bepaalde (onrechtmatige) handelingen te verrichten en dit handelen heeft niet plaatsgehad onder verantwoordelijkheid van politie en justitie, is de burger zelf verantwoordelijk voor eventuele strafbare feiten die dergelijk handelen heeft opgeleverd. Het betrekken van gewone burgers door overheidsdiensten gebeurt onder andere onder de volgende noemers:

  • Een persoon laten weten dat hij in de gaten wordt gehouden.
  • Persoonsgericht verstoren.

  En onder deze noemers is oneindig veel mogelijk. Wie controleert precies welke handelingen worden verricht, en hoe vaak? Eenmaal per dag of non-stop 24 uur per dag? Een paar voorbeelden waarbij sprake is van (burger-)infiltratie en uitlokking (*):

  • Gesynchroniseerd kuchen/hoesten.
  • Gesynchroniseerd naar buiten gaan (en lawaai maken).
  • Gesynchroniseerd met auto's voorbij rijden.
  • Gesynchroniseerd toeteren, klappen, schreeuwen, met deuren slaan, op muren bonken, met stoelen schuiven, enz.
  • Willekeurige mensen aanzetten 'vreemde' dingen te zeggen of doen.

  Een burger-infiltrant kan op zijn beurt weer (argeloze) burgers kan aanzetten om criminele handelingen jegens een persoon te verrichten.

  Door undercover agenten, informanten en infiltranten worden soms ook kinderen betrokken bij de belaging. Of kinderen gaan handelingen nadoen die zij bijvoorbeeld een ouder zien doen.

  Het Talloncriterium houdt in dat de politie een verdachte niet mag uitlokken om een strafbaar feit te plegen. Daar houden deze overheidsdiensten zich absoluut niet aan. Integendeel, alle handelingen van deze diensten, en de door hen misbruikte gewone burgers, zijn er op gericht om de persoon in kwestie te provoceren, buiten zinnen te drijven, met als doel dat deze persoon dingen gaat doen die hij nooit zou doen zonder deze provocaties. Door deze werkwijze wordt ook de veiligheid van de (burger-)infiltranten in gevaar gebracht.

  Samenvatting: Diverse overheidsdiensten betrekken vaak gewone burgers 'in de omgeving' van een persoon bij de belaging van deze persoon. Een aantal burgers kan worden 'gepromoveerd' tot informant of infiltrant. Soms wordt een burger ook wel eens in dienst genomen bij de politie. In veel gevallen is er geen sprake van dat de bewuste persoon verdachte is van een misdrijf, zie andere items op deze pagina. En er is niemand die dit controleert. We kunnen dus concluderen dat hier vaak gewone burgers met leugens worden geronseld, (en betaald!) en vervolgens gecriminaliseerd door overheidsdiensten. Dit kan je georganiseerde (overheids) misdaad noemen. Zie ook de onthullingen van RTL Nieuws hieronder.

  * N.a.v. meldingen van slachtoffers. Let op dat deze voorbeelden slechts een een onderdeel zijn het totale belagingspakket.

 • 29 maart 2023

  NIEUW Update Havana Syndrome. In het Declassified US Intelligence Community rapport van 29 maart 2023 : 'Elektromagnetische energie, vooral gepulseerde signalen in het radiofrequentiebereik, verklaart waarschijnlijk de belangrijkste kenmerken, ... '. STOPEG Havana Syndrome website (latest) (in het Engels).

 • 11 maart 2023

  Aangifte doen bij de politie. Sinds oktober 2021 is de volgende procedure van toepassing: Screenings- en selectiviteitskader misdrijven. Als het bij de politie niet lukt om aangifte te doen, schrijf dan het OM aan.

 • 11 maart 2023

  Update Havana Syndrome. In het nieuwe US Intelligence Community rapport van 1 maart 2023 wordt geconcludeerd dat het Havana Syndrome, met zeer grote waarschijnlijkheid, niet veroorzaakt is door een buitenlandse vijand. Dat is alles en daar hebben ze bijna zes jaar over gedaan. Met diverse reacties. STOPEG Havana Syndrome website (in het Engels).

 • 4 juni 2023

  BELANGRIJK UPDATE Persoonsgericht verstoren is ongrondwettig

  Groepstalking (georganiseerde stalking) heet in overheidsjargon 'persoonsgericht verstoren'. Dit wordt gedaan o.a. door de politie en de AIVD, maar ook andere organisaties kunnen hierbij betrokken worden. Veel informatie hierover kan je vinden in de volgende documenten:

  Het is in veel gevallen volledig onduidelijk waarom besloten wordt tot verstoren (willekeur, wraak, vriendjespolitiek?). De burgemeester beslist tot het persoonsgericht verstoren bij verdenking van een ‘mogelijke intentie.’ Jan Brouwer. ‘Op basis van buitengewoon vage aanwijzingen gaat men potentiële verdachten – het gaat niet om verdachten van een misdrijf – het leven zuur maken.' De politie volgt ze op straat. Bezoek wordt aangesproken en buurtbewoners wordt gevraagd verdachte zaken rond de woning van de persoon te melden.

  Uit Frictie op de geheime werkvloer:

  • 'Maar er staan dus wel personen onterecht in de lijst. Dat hangt mede samen met de ook gesignaleerde tekortschietende intake.'
  • “Het screenen wie van de lijst af kunnen is iets dat je doet als je voldoende tijd hebt, maar we doen het wel hoor, tussendoor,” bekent een Infoboxmedewerker.
  • Victis is een informatiesysteem beheert door de AIVD. Infoboxmedewerkers zoeken in de systemen van hun eigen organisatie naar gegevens over in Victis geregistreerde personen en brengen die (handmatig en in een vastgesteld format) daarheen over. Het combineren van deze verspreid opgeslagen gegevens in een ‘cv’ en het analyseren van dat geheel vanuit verschillende perspectieven moet dan dreigingen zichtbaar maken. Informatie verlaat de Infobox niet. De CT Infobox onderneemt zelf geen actie, maar adviseert partnerorganisaties tot het nemen van zekere maatregelen. Die maatregelen, schrijft minister Johan Remkes van BZK in maart 2005 aan de Kamer, kunnen van verschillende aard zijn: ‘inlichtingenmatig, strafrechtelijk, vreemdelingrechtelijk en in de sfeer van verstoring’. Organisaties beslissen zelf wat ze met de adviezen doen.

  Wat er niet in de bovengenoemde, en andere overheids-, documenten staat (*):

  • Methoden die worden gebruikt bij persoonsgericht verstoren zijn misdaden die behoren tot de ernstigste in de geschiedenis.
  • Onwetende burgers wordt gevraagd mee te werken aan deze misdaden, en worden dus gecriminaliseerd.
  • In een aantal gevallen wordt (na enige tijd) ook gebruik gemaakt van Gerichte energiewapens (Directed Energy Weapons), waarmee slachtoffers worden aangevallen en gemarteld (deze stralingswapens gaan door de muren van een huis).
  • Op sommige slachtoffers worden mind-control experimenten uitgevoerd.
  • Als je 'overleeft', lees: weerstand biedt, dus, niet instort als psychiatrisch patient, geen zelfmoord pleegt, geen opgezette misdaad pleegt, niet 'toevallig' een auto-ongeluk krijgt, dan gaat dit maar door en door, jaar na jaar na jaar. Waarom? Omdat degenen die dit georganiseerd hebben allemaal strafbaar zijn, en anderen, waaronder vaak ook burgers, aanzetten tot het plegen van strafbare feiten.

  * N.a.v. meldingen van slachtoffers.

  Meer over CT Infobox: Evaluatie Nationale Contraterrorisme-strategie 2016-2020 fase 1: analyse en meetbaarheid beleidsmaatregelen

 • 22 februari 2023

  Het Havana Syndroom is slechts een deel van de misdaden, wreedheden, die worden begaan tegen burgers met Gerichte Energie Wapens: Mind rape (verkrachting van de geest), (gruwelijk) martelen, en niet-consensueel menselijk experimenteren zoals MK-ULTRA. Voor veel slachtoffers zijn de aanvallen 24/7, en niet een paar keer maar beginnen en houden nooit op. Deze misdaden behoren tot de ernstigste in de geschiedenis en zijn een schande voor de mensheid. STOPEG Havana Syndrome website (in het Engels).

 • 26 februari 2023

  En er is geen bescherming, zelfs niet in je eigen huis:

  STOPEG Havana Syndrome website (in het Engels).

 • 4 februari 2023

  Reactie ontvangen van de Minister van Justitie en Veiligheid: Reactie downloaden (PDF). Dit is een reactie op de brief van 1 december 2022 aan de Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius: Stoppen van aanvallen en martelen met Gerichte Energiewapens. Medeondetekend door twintig slachtoffers. Deze brief is een opvolging van de brief aan de korpschef van politie Nederland, H. van Essen, begin 2022, waar geen antwoord op is ontvangen. Brief downloaden (PDF) , Verzendbewijs (PDF) .

 • 8 mei 2023

  UPDATE Het Havana Syndrome wordt NIET veroorzaakt door een onbekend wapen.

  1. Experts, waaronder de National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Beatrice Alexandra Golomb, en de US intelligence community , concludeerden dat de (meest waarschijnlijke) oorzaak 'pulsed Radio Frequentie energy' is, m.a.w. een Gericht energiewapen (Directed Energy Weapon).
  2. Het apparaat kan draagbaar zijn, en zelfs passen in een koffer.
  3. Het apparaat heeft matige stroomvereisten.
  4. Experts, waaronder de US intelligence community, en James Benford, bevestigen dat microgolven zich door bouwmaterialen voortplanten.
  5. Veel mensen weten wat het is, maar kunnen het niet zeggen omdat het geheime informatie is. Luister naar Mark S. Zaid, advocaat, die verschillende Havana Syndrome diplomaten vertegenwoordigt: 'I have had access to classified information. And there is a lot of information that has not been publically revealed. And if you knew what it is, you would be very upset. I know that for a fact. Can't say what it is unfortunately. So it really sucks. I'm saying something I can't back it up.' Audio fragment (mp3) (van de Yahoo Conspiracyland podcast ).
  6. Mark S. Zaid, advocaat, die verschillende Havana Syndrome diplomaten vertegenwoordigt: 'Het begon al lang voor Havana. Het waren juist die incidenten die het aan het licht brachten'.
  7. Vraag van Nicky Woolf aan Dr. James Giordano: 'Is there a type of microwave weapon out there that can cause this specfic symptom profile that the victims in Havana experienced? That means something capable of not just causing the headaches, nausea, hearing and vision impairments, cognitive problems, even brain damage and all that - but also do it in this precisely targeted way?' Antwoord: 'Yes'.
  8. David A. Relman: Het is zeer korte gepulseerde afgifte van microgolf-energie, en wordt bijvoorbeeld door militairen gebruikt voor RADAR.
  9. James C. Lin: De vereiste microgolftechnologie is volwassen en in het algemeen commercieel beschikbaar in vele ontwikkelde landen of militaire mogendheden. Voor langere afstanden en krachtigere scenario's zijn omvangrijkere apparatuur en geavanceerde richtmiddelen nodig, maar voor niet-dodelijke toepassingen op kortere afstand is draagbare apparatuur mogelijk.
  10. (Through-wall) RADAR gebruikt (pulsed) low duty-cycle, (very) high power microgolven.
  11. Meer informatie: STOPEG Havana Syndrome website (in het Engels).
 • 11 januari 2023, update 23 januari 2023

  UPDATE Targeted Justice dient $1,3 miljard rechtszaak in tegen DOJ, FBI en DHS. TargetedJustice.com Video Press Release re. Case 23-cv-0003 (video). Complaint for declaratory and injunctive relief and damages (PDF). Alle bestanden.

 • 5 januari 2023

  UPDATE Nieuwe ervaringen toegevoegd. Mijn ervaringen met hersenmanipulatie. Geforceerde gedachten, controle over ledematen, 'wakker worden' op een andere plaats, manipulatie van gevoelens, manipulatie van erectie, chantage en meer: Mind Control to Major Tom v2.1 (PDF) (Engels)

 • 26 december 2022

  UPDATE Aanvallen met Gerichte Energiewapens (Directed Energy Weapons) op mensen zijn echt en gebeuren al tientallen jaren. Lees alles over het Havana Syndrome op de web pagina: STOPEG Havana Syndrome website (in het Engels) . Deze pagina en PDF, bevatten uitsluitend main stream media (zoals CNN, NBC News, e.d.) artikelen en video's. Gebruik dit document als je aangifte bij de politie wilt doen.

 • 14 november 2022

  Verslag/Samenvatting TI bijeenkomst op zaterdag 12 november 2022 Utrecht. Hier lezen

 • 8 oktober 2022

  BELANGRIJK Laten we met z'n allen proberen een einde te maken aan Elektronische belaging / Martelen in 2022! Havana-syndroom -> Doe aangifte bij de politie. In 2021 heb ik aangifte hiervan kunnen doen, jij kan dat ook doen. Veel mensen bij de politie zijn niet op de hoogte van het bestaan van Gerichte Energiewapens. Informeer ze hierover. Ik heb hier een aparte pagina voor gemaakt: Klik hier . Aangifte hiervan doen moet net zo 'gemakkelijk' zijn als wanneer piloten aangifte doen van het feit dat ze beschenen worden met lasers!

 • 9 augustus 2022

  Open brief aan de regeringen en parlementen van de wereld om wetgeving op te stellen om de hersenen en het lichaam van mensen te beschermen tegen aanvallen met neurotechnologieën Lees brief
  In 2021, heeft het Chileense parlement een wet goedgekeurd die de Chileense burgers het recht op persoonlijke identiteit, vrije wil en geestelijke levenssfeer garandeert. Met deze brief vragen TI organisaties hun regeringen om het Chileense voorbeeld te volgen om voorkomen dat hun staat wordt omgevormd in een totalitaire staat, waar burgers worden veranderd in bio-robots, gecontroleerd door supercomputers.

 • 15 augustus 2022

  Brieven Peter Mooring aan de overheid Hierbij de brief aan Balkenende in 2002. Ik wist op dit moment niets van groepstalking / georganiseerde stalking, elektronische belaging, maar had wel door dat hier overheidsdiensten bij betrokken waren. Brief aan Balkenende, 3 september 2002, inclusief reacties (PDF) . Ik publiceer binnenkort de persoonlijke brief die ik dit jaar aan de politie stuurde. Je kan veel ook al hier lezen .

 • 13 juli 2022

  Brief aan de politie namens STOPEG over belaging/martelen met Gerichte Energiewapens (Directed Energy Weapons). Verzonden op 9 februari 2022, op 30 maart 2022 een herinnering gestuurd. Op 13 juli 2022 nog steeds geen reactie. Gebruik deze brief eventueel als je aangifte wilt doen bij de politie. Brief politie downloaden (PDF) , Verzendbewijzen (PDF) , Klacht politie (PDF)

 • 23 februari 2021

  CBS News maakte een aparte reportage over de kinderen van het Havana Syndroom. Niet alleen volwassenen worden aangevallen. Ook hun onschuldige kinderen worden mishandeld en gemarteld met deze wapens. Veel Targeted Individuals zijn hier zelf getuige van. Hun kinderen worden aangevallen om de ouder(s) (maximale) pijn te bezorgen. De ouder(s) kunnen hun kinderen niet beschermen, en de politie kan niet helpen. Onvoorstelbare wreedheid.

  The youngest victims of "Havana Syndrome"

 • 23 juni 2023 (21 januari 2021)

  Last van groepstalking? -> Bekijk deze overheidsdocumenten -> Hoezo mensenrechten?

  Meer over verstoren en hinderlijk volgen, inclusief diverse rechtszaken die hierover gevoerd zijn.

 • 16 juli 2021

  BELANGRIJK Heb jij een vrije wil? Hoe weet je dat?

  Er is veel meer mogelijk dan je je kan voorstellen. Kijk deze video: Dr. James Giordano: The Brain is the Battlefield of the Future . Een betere titel is: The Brain is the Battlefield of Today. Als je niet weet wat er mogelijk is dan ben je kansloos. Op een aantal TIs wordt geexperimenteerd, maar hun vragen om hulp worden door overheden genegeerd. STOP NEURO WEAPONS! Zie ook: Human Brain Project .

 • 17 juni 2021, update 21 januari 2021

  Parallel Rechtssysteem

  Groepstalking en Elektronische belaging / Elektronisch martelen heet in overheidsjargon:
  Je naar een zorg- en/of justitieel traject leiden / Doorgeleiden naar de zorg en/of risicoreductie.
  Dit moet je lezen als: Keiharde repressieve maatregelen die niets met mensenrechten of het EVRM te maken hebben. Je wordt gepsychiatriseerd, krijgt een strafblad aangesmeerd of je pleegt zelfmoord, een auto-ongeluk mag ook.

  Lees alles over Verstoren, Persoonsgerichte aanpak (PGA), Potentieel Gewelddadige Eenlingen (PGE), wetgeving, enz. Lees direct: Samenvatting en Wat kan je doen als dit je overkomt . Laat weten als je een bijdrage aan deze website wilt leveren. Website: parallelrechtssysteem.nl

De slachtoffers van deze misdaden eisen:
ONDERZOEK
Onderzoek naar deze (oorlogs)misdaden tegen burgers moet nu worden gestart.
WETGEVING
Nieuwe wetten moeten deze misdaden expliciet verbieden.
COMPENSATIE
De slachtoffers moeten worden gecompenseerd, de daders berecht.

De onthullingen van Edward Snowden over afluisteren door de NSA zijn maar het topje van de ijsberg. Duizenden onschuldige mensen, waaronder kinderen, in de Verenigde Staten en andere Westerse landen worden aangevallen en (fysiek en/of geestelijk) vermoord door geheime diensten, inclusief leger, met hun hi-tech methoden en ontkenbare (door-de-muur) electronische wapens. We moeten allemaal ons best doen om deze criminelen op te sluiten! Stuur deze website s.v.p. door naar je familie en vrienden. Dank je. Peter

Edward Snowden op 17 december 2013: Deze programma's gingen nooit over terrorisme: ze gaan over economische spionage, sociale controle en diplomatieke manipulatie. Ze gaan over macht. Lees

Peter Mooring op 4 januari 2014: En macht gaat over eliminatie van tegenstanders. Dit is precies wat geheime diensten doen ... elimineren. Het andere dat geheime diensten doen is experimenteren met nieuwe methoden en nieuwe wapens, dit wordt 'mind control experimentation' genoemd. In beide gevallen zijn de methoden en wapens vaak groepstalking en elektronische wapens. Veel onwetende en onschuldige mensen waaronder kinderen worden op deze manieren geelimineerd of onderworpen aan deze experimenten. Veel lijden, velen sterven. Deze misdaden behoren tot de ernstigste in de geschiedenis en zijn een schande voor de mensheid.

GROEPSTALKING = GEORGANISEERDE MOORD

Groepstalking, vaak uitgevoerd in combinatie met electronisch lastigvallen/electronisch martelen, heeft als doel de lichamelijke of geestelijke dood van iemand te bewerkstelligen. Het slachtoffer wordt tot waanzin gedreven en pleegt zelfmoord, stort in tot psychiatrisch patient of pleegt een (opgezette) misdaad. Dit heet moord met voorbedachten rade, en degenen die hier aan meewerken zijn moordenaars. Groepstalking wordt ook wel georganiseerde stalking genoemd maar het is beter om het georganiseerde moord te noemen.

Lees meer:

Een zeer beperkte lijst van groepstalking / georganiseerde stalking methoden:

 • Dag-na-dag wakker houden, sociale isolatie
 • Altijd mensen om je heen, nooit alleen, geen privacy
 • Stalking door buren, onbeschoft gedrag door willekeurige mensen
 • Terreur op het werk, kapotmaken van vriendschappen
 • Karaktermoord, verspreiden van geruchten
 • Terugkoppeling van gesprekken die niemand kan weten
 • Autotoeter, schuivende stoelen, stuiterbal, schoenen met hoge hakken
 • Ontvangen van telefoontjes, emails (popup, geluid), SMSjes op specifieke momenten
 • Duiven koeren, honden blaffen aan/uit
 • Verwarming, diepvries aan/uit
 • Tikken tegen verwarming als reactie
 • Hoesten, slaande deur, lekkende kraan
 • Burentoilet bezoek, doortrekken
 • Haperende DVD-speler, spelcomputer
 • Plokgeluiden van wateerkoker, tv, dak
 • TV, radio storing, manipulatie, hoesten
 • Zwarte katten op veel plaatsen
 • Alarmgeluiden in winkels, artikelen uitverkocht
 • Andere winkel kassa gaat open terwijl je wacht
 • Ontvangen van verkeerde of kapotte artikelen
 • Blokkerend verkeer, verkeer elke hoek
 • Lege accu, files, op belangrijke momenten
 • Geconstrueerde auto-ongelukken, lege snelweg
 • Politie, ambulances, begrafenisauto's om je heen
 • Verblindende koplampen, auto's met een koplamp, achterlicht
 • Stenen tegen auto voorruit, sigarettenpeuken
 • Open deuren van huis, auto, vogelpoep op ramen
 • Lachen om jouw lijden, schade aan eigendom
 • Boren bij buren en overal waar je naar toe gaat
 • Buren die alsmaar de trap op en af gaan
 • Gooigeluiden, zaagmachines buiten
 • Gesynchroniseerde voorbijgang, vrouwen met kinderwagens

Veel mensen ervaren een aantal van de bovengenoemde gebeurtenissen ook wel eeens. Bij slachtoffers van deze misdaden gebeurt dit dag-na-dag, 24/7. Veel gebeurtenissen zijn gesynchroniseerd met de bewegingen van het slachtoffer. Ook worden vaak electronische wapens gebruikt bijvoorbeeld om het slachtoffer wakker te houden, plokgeluiden te maken.

ELECTRONISCH LASTIGVALLEN = ELECTRONISCH MARTELEN

Electronisch lastigvallen is de term die vaak wordt gebruikt om aanvallen met electronische wapens te beschrijven. Voorbeelden van dergelijke wapens zijn: gerichte energie wapens (directed energy weapons), microgolfwapens (microwave weapons), geluidwapens (sonic weapons), gedachtenleesapparatuur (mind reading devices) and gedachtenbesturingapparatuur (mind control devices). Deze wapens worden gebruikt om te manipuleren, uit te schakelen, martelen en moorden, voornamelijk om te stelen. Beschieten, branden, koken, gedachtenlezen-en gedachtenbesturen van mensen en kinderen met deze wapens zijn misdaden tegen de menselijkheid en gruwelijke schendingen van mensenrechten.

Lees meer:

Een zeer beperkte lijst van lichamelijke effecten die door electronische wapens veroorzaakt kan worden, veel effecten zijn mogelijk binnen een seconde, direct hoesten, direct niezen, pijn, enz.:

 • Krabben
 • Buikpijn
 • Aandrang urineren
 • Aandrang ontlasting
 • Diaree
 • Hoesten, niezen
 • Boeren, scheten
 • Slapeloosheid
 • Geeuwen
 • Maagpijn
 • Pijn aan nieren
 • Pijnlijke voeten
 • Pijnlijke benen
 • Slapende handen
 • Hartaanval
 • Druk op borst
 • Rommelende maag
 • Wazig zicht
 • Misselijkheid
 • Vermoeidheid
 • Verhit hoofd/lichaam
 • Milt pijn
 • Spierpijn
 • Borstpijn
 • Blinde darm aanval
 • Rugpijn
 • Kloppend hart
 • Loopneus
 • Erectieproblemen
 • Sexuele stimulatie
 • Tandpijn
 • Hoofdpijn
 • Gehoorproblemen
 • Plotselinge verwarring
 • Plotseling geheugenverlies

Electronische wapens worden ook gebruikt om ons brein aan te vallen:

 • Gedachtenlezen, 'subvocal' spraak
 • Stemmen laten horen, tinnitis symptomen
 • Gedachten in je hoofd planten die je niet van je eigen gedachten te onderscheiden zijn tenzij je hier alert op bent
 • Droom manipulatie

Electronische wapens worden ook gebruikt om allerlei andere effecten te realiseren:

 • Plokgeluiden in je huis
 • Kapotmaken van lampen
 • Kapotmaken van tuinplanten
 • Enz.

Deze wapens worden al meer dan tien jaar gebruikt door onze geheime diensten. Vaak worden nagenoeg willekeurige mensen, burgers, waaronder kinderen, aangevallen, en wordt op hen geexperimenteerd.

Waarschuwing: je kunt je eigen gedachten niet meer vertrouwen

JE BENT EEN ROBOT ALS JE DIT NIET WEET

Het is vandaag de dag mogelijk voor anderen om toegang te krijgen tot je gedachten en je gedachten zelfs te sturen, dit is geen science fiction! Verlaat deze website niet voor je dit artikel hebt gelezen! Lees hier:

ALS JE DENKT DAT JE EEN DOELWIT BENT LUISTER DAN NOOIT MEER NAAR HET KLEINE STEMMETJE IN JE HOOFD!

Click to play

Control Factor is een (angstaanjagende) film over mind control (2003). Lance, een gewone burger, wordt opgezet om zijn vrouw Karen te vermoorden. De film laat ook de kleine groep mensen zien die alle aspecten van onze levens willen beheersen en ook hoe ze dit doen.

Meer ... Silent Sound Spread Spectrum is een technologie die gebruik maakt van 'subliminal programming carried over Ultra-High Frequency (UHF) broadcast waves', om zo onhoorbare boodschappen rechtstreeks in het onderbewuste van het menselijk brein te plaatsen. Hier bestaat geen verdediging tegen omdat het de 'subliminal programming' (onhoorbare boodschappen) rechtstreeks in het menselijk brein plaatst via het gehoor orgaan echter via frequencies die mensen niet kunnen waarnemen als geluid!
Silent Sound Spread Spectrum (SSSS) and The All-Digital TV Broadcast Signal - Connection? een artikel door Gary Rea uit 2009

Bescherming tegen mind control

In het algemeen willen je aanvallers dat je bepaalde dingen doet op specifieke momenten. Als je denkt dat je een slachtoffer bent van mind control (gedachten die in je geplant worden, een irrationele drang om bepaalde dingen te doen) probeer dan willekeurig te reageren of reageer helemaal niet. Je zou een dobbelsteen kunnen gebruiken om je reactie te vertragen, bijvoorbeeld 3 is reageer pas over 3 minuten, enz. Je kan ook de volgorde veranderen van je activiteiten. Zie ook: Victims2

Onderzoek, wetgeving, compensatie

De slachtoffers van deze misdaden eisen:

 • ONDERZOEK - Onderzoek naar deze (oorlogs)misdaden tegen burgers moet nu worden gestart.
 • WETGEVING - Nieuwe wetten moeten deze misdaden expliciet verbieden.
 • COMPENSATIE - De slachtoffers moeten worden gecompenseerd, de daders berecht.

Covert Harassment Conference 2015

COVERT HARASSMENT CONFERENCE 2015 - BERLIJN, 1-2 OKTOBER 2015
Klik hier voor een samenvatting 2015 incl. videos

NIEUW! Verwarde personen / Verwarde mensen

www.verwardepersonen.nl
www.verwardemensen.nl

Covert Harassment Conference 2014

COVERT HARASSMENT CONFERENCE & TI-EVENT-2014 - BRUSSEL, 20 NOVEMBER 2014
Klik hier voor een samenvatting 2014 incl. videos

Website Electromagnetische Wapens

Website met informatie. Stuur door naar familie, vrienden:

http://www.electromagnetischewapens.nl/
http://www.elektromagnetischewapens.nl/

Flyer Electromagnetische Wapens

Klik voor grotere afbeelding

Gratis 25 of 50 flyers ontvangen? Stuur een mail naar: info@stopeg.nl

Mark Rich

Mark Rich, zelf een doelwit van deze misdaden, heeft websites gemaakt met heel veel informatie, niet alleen voor slachtoffers van groepstalking en electronische wapens maar voor iedereen die meer wil weten over (politieke en/of mensen) controle systemen:

http://www.newworldwar.org

Zoals veel slachtoffers heeft Mark ook onze steun nodig: Zijn huidige status , doneer , koop zijn boek: The Hidden Evil , koop zijn boek: New World War

JE BENT EEN CRIMINEEL ALS JE AAN DEZE MISDADEN DEELNEEMT

Art. 285 b van het Wetboek van Strafrecht: Lid 1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie. Lid 2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.
Zie ook de brochure: Als u wordt gestalkt (of hier )

schizofrenie bestaat niet

Slachtoffers van geheime diensten worden vaak gek gemaakt, tot waanzin gedreven, en zo aangezet om zelfmoord te plegen, in te storten als psychiatrisch patient of een misdaad te plegen. Ik heb een artikel geschreven dat je kunt gebruiken om aan te tonen dat je niet gek bent als je beweert lastig gevallen te worden op dergelijke manieren. Verwijs hier eventueel naar als je een slachtoffer bent! Lees het artikel hier: Schizofrenie bestaat niet of download en print de PDF: Schizofrenie bestaat niet (PDF)
11 okt 2011: Brief aan Openbaar Ministerie (PDF) , kopie aan MP M. Rutte (PDF) , verzendbewijzen (PDF)
19 okt 2011: Kopieen aan alle fractievoorzitters Tweede Kamer (.odt) , Adresgegevens (.ods) , verzendbewijzen (PDF)

Meer: kritiek op het TBS systeem van Leonie Holtes is niet gepubliceerd omdat ze vlak voor het afronden van het boek ernstige psychische klachten kreeg en vermoedelijk tijdens een aangstaanval, een psychose, haar leven beeindigde. Lees meer Boek is later alsnog uitgekomen: Ervaring niet vereist – Léonie Holtes

Wilt u dat anderen uw gedachten lezen?

Wilt u dat anderen uw gedachten lezen? Wilt u dat anderen op een knop drukken en u laten boeren, niesen, hoesten, krabben, scheten, urineren, u sexueel besturen, hoofdpijn of hartaanval geven, levend koken, enz. door de muren van uw huis heen met onzichtbare laser wapens ? Wilt u dat anderen gedachten in uw hersens planten?

Nog een keer: Wilt u dit voor uw kinderen?

Dit is allemaal mogelijk en wordt illegaal gedaan vandaag! Maar onze regering vertelt ons niets! Electronische wapens behoren tot de best bewaarde geheimen van de wereld. Overal ter wereld worden onschuldige mensen aangevallen en gemanipuleerd, uitgeschakeld, gemarteld en vermoord met deze wapens. De meesten hebben geen idee wat hen overkomt. Lees hierover en vertel dit aan je familie en vrienden. Peter Mooring

Stuur stopeg.nl naar een vriend! Klik hier , of copy-paste de tekst.

P.S. Ook sportwedstrijden zijn gemakkelijk te beinvloeden met electronische wapens. Of denkt u nog steeds dat de beste wint?

Vragen en antwoorden (upd20111222)

Ok deze wapens bestaan maar worden ze ook echt gebruikt?
Ja, ze worden echt gebruikt. Allerlei mensen in je eigen land worden hiermee aangevallen. De meesten weten dit niet omdat de effecten (bewust) lijken op bestaande aandoeningen. Plotselinge misselijkheid, hoestaanvalen, hevige buikpijn, darmkramp, hartklachten, hartaanval, enz. Zij die het wel begrijpen worden gemarteld en geelimineerd, niemand mag het weten.

Maar dergelijke wapens mogen toch helemaal niet gebruikt worden?
Dat klopt. Degenen die hier gebruik van maken, o.a. via geheime diensten, zijn psychopaten (moordenaars, pedofielen, kindermisbruikers, dieven) op belangrijke posities. Zij overtreden de wet, schenden mensenrechten op gruwelijke manieren, het interesseert ze niet. Ze deden dat ook al zonder deze geavanceerde wapens. Alleen is het nu nog gemakkelijker geworden.

Hoe heeft dit met mijn leven te maken?
Deze wapens worden gebruikt om te manipuleren en te stelen en maken het heel gemakkelijk om jouw chanteerbare mensen op sleutelposities te plaatsen, critici de mond te snoeren, terroristen te creeeren. Het gebruik van deze wapens zorgt er dus voor dat 'normale' mensen geen deel meer uitmaken van 'het systeem' dat jouw stad en land bestuurd, van politie, van kinderbescherming, de media als kranten en radio, de banken, telecom bedrijven, enz. Daarnaast zal het gedachtenlezen en besturen van gedachten leiden tot een gerobotiseerde samenleving. De rechtstaat bestaat niet meer, democratie is een wassen neus geworden.

Wat betekent dit voor mij persoonlijk?
Dat je heel erg op je hoede moet zijn ook al houd je je mond en val je niet op. Een belangrijk kenmerk van psychopaten is dat zij parasiteren op anderen. Misschien willen ze jouw baan, jouw huis, jouw vrouw of je kinderen, jouw talent, jouw kennis en intelligentie, jouw geld. Of ze willen juist niet dat jij je verder ontwikkeld, of dat je het lokale tennistoernooi wint omdat bang zijn voor je of omdat ze geld hebben gezet op die ander. Of misschien ben je alleen maar toevallig in de buurt. Zoals al gezegd, het interesseert ze niet, als ze maar bloed kunnen blijven vreten.

Maar ik heb toch helemaal nooit iets gedaan?
Dat klopt. Veel slachtoffers hebben ook nooit iets gedaan. Zij waren op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Zij kregen dingen te zien of te horen die ze niet mochten weten. Of iemand had gewoon de pest aan ze, of er was gewoon een slachtoffer nodig. Zij liepen tegen een psychopaat aan die verbonden was met het criminele geheime diensten netwerk. Zij werden op een lijst geplaatst door psychopaten die graag voor god spelen.

Waarom schieten ze je niet gewoon meteen dood?
Dat kunnen ze wel een keertje doen maar als ze dat de hele tijd zouden doen dan valt dat veel te veel op. Bovendien kunnen ze zo hun wapens testen, op mensen experimenteren met operaties, medicijnen en in psychiatrische klinieken, nieuwe agenten werven, en als het meezit kunnen ze sommige slachtoffers dusdanig gek maken/hersenspoelen dat deze misdaden plegen die ze goed uitkomen. Maar maak je geen illusies dat ze geen andere methoden gebruiken, zoals geconstrueerde (auto)ongelukken.

Maar de politie moet je toch helpen?
Klopt. Maar de politie heeft geen instructies en mogelijkheden om deze misdaden aan te pakken. De politie is hierin afhankelijk van de politiek maar die doet niets. Laser wapens bestaan maar de politie doet hier niets aan, en ook bij groepstalking belaging heeft de politie geen instructies om in actie te komen. Zij verwijzen je door naar de dermatoloog of naar je huisarts terwijl er sprake is van een enorme misdaad. Dit betekent dus dat de wet en mensenrechten niet bestaan want er is niemand die de slachtoffers van deze misdaden helpt.

Hoe kunnen we deze misdaden stoppen?
Dat is buitengewoon moeilijk. We hebben hier te maken met machtige psychopaten die pakken wat ze willen, stelen en misbruiken. Zij houden zich niet aan de wet, wij wel. Hun misdaden hebben inmiddels een enorme omvang genomen. Als er enig bewijs geleverd kan worden dan verdwijnen ze allemaal de rest van hun leven in de gevangenis. Het belangrijkste is op dit moment om deze misdaden openbaar te maken. Praat erover met je familie, vrienden, collega's. Schrijf brieven naar politici, plaats berichten op internet.

Wat kunnen ze zoal doen met deze wapens?
Het menselijk lichaam blijkt buitengewoon gevoelig voor electromagnetische straling, het is ook een (bio) electromagnetische zender en ontvanger. Geheime diensten hebben na jaren onderzoek de juiste frequenties en intensiteiten gevonden om iemand de symptomen te kunnen geven van bekende aandoeningen. Een beperkte lijst van lichamelijke effecten: jeuk, hoesten, boeren, buikpijn, misselijkheid, loopneus, hartklachten, blinde darmontsteking, diaree, hoofdpijn, oogklachten, erectieproblemen, duizeligheid, koorts, kiespijn, spierverslapping, slaperigheid. Daarnaast kunnen ze je gedachten lezen en beinvloeden, en stemmen laten horen.

Hoe weet ik dat mijn lichaam bewerkt wordt met een electronisch wapen?
Dit is vaak heel moeilijk omdat de effecten bijna gelijk kunnen zijn aan 'normale' klachten. Verder moet je alles loslaten waarvan je denkt dat het niet kan. Bijna alles kan en wordt ook gedaan.
Heel belangrijk is dat jij je heel goed bewust bent van wat er precies gebeurt met je lichaam. Komt het effect op specifieke momenten, gaat het effect te snel weg of duurt het te lang, keert het zo maar terug, enz. Jij bent de enige die dit kunt vergelijken met eerdere ervaringen, en dus ook bepalen of je toch naar je huisarts moet. Mogelijke wapens:

 • Magnetronwapens, vergelijk met een lange afstandsmagnetron
 • Trilwapens, vergelijk met een niersteenvergruizer
 • Drukwapens

Afhankelijk van de intensiteit heb je meer of minder last. Voorbeeld: met een magnetronwapen kan je elke nacht heel zachtjes iemand zijn benen koken totdat ie na drie maanden nog nauwelijks kan lopen. Je kunt echter ook met een hoog vermogen microgolf wapen (HPM) in een fractie van een seconde een kuit bestralen (flashen) zodat je denkt dat je kuitspier is gescheurd (die scheurt ook echt als je enige kracht op je gekookte kuit uitoefent). Of iemand zijn longen of darmen beschieten zodat de lucht in de longen of darmen verdampt en die persoon moet boeren of scheten. Met trilwapens kan je organen beschadigen, het effect van bijvoorbeeld een niersteenvergruizer wordt door veel mensen beschreven alsof je een hele tijd in je zij bent getrapt. Drukwapens kunnen ingezet worden om je het gevoel van een hartaanval te geven. Verder bestaat er ook nog Voice-to_Skull, een techniek om mensen stemmen te laten horen.

Hoe weet ik dat mijn geest, mijn brein, bewerkt wordt met een electronisch wapen?
Om na te gaan of je gedachten bestuurd worden moet je je continu bewust zijn van je eigen gedachten en gedrag. Is het raar, normaal, dat ik zo denk, waar gaat het over. Hoewel dit in eerste instantie wellicht vreemd lijkt is extra bewustzijn altijd een goed idee (vergelijk spiritualiteit). Vier mogelijke vormen van electronische gedachtenbeinvloeding (electronic mind control) zijn vandaag mogelijk en belangrijk om te weten:

 • Herhalingen van gedachten. Je moet de hele tijd aan een zeker persoon of een zekere gebeurtenis denken. De gedachte keert de hele tijd terug.
 • Een liedje in je hoofd. Je gaat dit liedje meezingen of meeneurieen. Pas op, dit liedje kan in verband staan met gebeurtenissen in je leven!
 • Je droomt rare/bijzondere dromen, die je je goed kunt herinneren.
 • Je loopt opeens ergens naar toe en vraagt je dan meteen af waarom je dat deed.

Je moet dus loslaten dat bepaalde gedachten of dromen een betekenis hebben! Als je gedachten worden bestuurd dan moet je juist niet zo maar je gedachten volgen! Het laatste punt is alleen mogelijk bij totale onoplettendheid.

Hoe kan je aangevallen worden?
Omdat electronische wapens gebaseerd zijn op onzichtbare radiogolven, kan je aangevallen worden door de muren van je huis heen, door het dak van je auto, in supermarkten, in winkels, op je werk.
Dit kan vanuit het huis van de buren, vanuit je eigen huis, vanuit auto's, vanuit masten en torens, en vooral ook vanuit vliegtuigen (en wellicht ook satellieten). Met laser wapens kunnen raketten op 100 km afstand uit de lucht worden geschoten, wat zou dan het effect op mensen zijn als je van veel kortere afstand heel nauwkeurig kunt mikken?

Hoe kan ik me beschermen tegen electronische wapens?
In principe is het niet mogelijk jezelf te beschermen EN een normaal leven te leiden. Zeer beperkte afscherming is mogelijk via bijvoorbeeld metalen platen. Maar weet dat je overal geraakt kan worden als je echt een slachtoffer bent. Gedachtenlezen kan altijd gedaan worden, tenzij we de beschikking krijgen over een 'jammer', een apparaat dat onze hersengolven verstoord. Er zijn berichten dat b.v. Obama een dergelijk apparaat bij zich draagt. Eenvoudige bescherming tegen gedachtenbesturing is om met een willekeurige tijdvertraging te reageren op je gedachten en/of dromen. Degenen die je proberen te besturen willen dat je reageert, liefst op specifieke momenten. Door dit juist willekeurig vertraagd of niet te doen, breek je de lus. Verder is de beste bescherming kennis, dus probeer over dit onderwerp zo veel mogelijk te lezen!

Gaan ze dit ook bij mijn kinderen, familie, vrienden doen?
Dit wordt gedaan met een doel. Stelen, eliminineren. Alles zal worden gedaan om dat doel te bereiken, maar uiteraard mag niets bewezen kunnen worden. Om jou te breken kunnen ze je partner zich laten krabben of kuchen om te reageren op jij doet. Of ze proberen de gedachten van je kinderen of partner te beinvloeden en zo te reageren op wat jij doet. Of twee mensen tegelijk dezelfde gedachten te geven. Alles wat ze bij jou kunnen doen, kunnen ze ook bij anderen doen.

Wat kan je verder met deze wapens?
Met laser wapens, of eigenlijk Gerichte Energie Wapens (Directed Energy Weapons), kan je ook dieren raken en besturen, lampen kapot schieten, plokgeluiden maken, batterijen ontladen, het weer beinvloeden, gedachtenbeinvloeding bij grote groepen mensen. En dan is er natuurlijk voldoende te lezen over grote zendmast-installaties als HAARP.

Waarom noem jij degenen die dit doen mensenkokers?
Heel veel effecten worden aangedaan door mensen te bestralen met microgolf wapens. Deze wapens koken het menselijk lichaam, afhankelijk van de instellingen van het wapen zachtjes tot hard. Dit kan je vergelijken met hoe vlees in een magnetron gekookt wordt. Dus wat hier gebeurt is dat je lichaam echt gekookt wordt. Degenen die dit doen, zijn dus mensenkokers, dit schreef ik al zo in 2006. En verder zijn dit waarschijnlijk de meest smerige wezens die ooit op onze planeet hebben rondgelopen. Onschuldige mensen en kinderen levend koken vanachter muurtjes, vanuit de lucht, te walgelijk voor woorden.

Waar komt dit in vredesnaam allemaal vandaan?
Zonder al te veel geschiedenis te vertellen heeft dit allemaal te maken met het mensen-controle-systeem. Degenen die de macht hebben willen deze houden, en doen daar alles voor. In het verleden pleegden ze natuurlijk ook al allerlei misdaden, maar die kwamen niet aan het licht. Het internet heeft de afgelopen jaren laten zien hoe ze dit doen. Hun misdaden zijn de afgelopen 10-20 jaar steeds erger en omvangrijker geworden omdat steeds meer verborgen moet worden. Men is beland in een vicieuze cirkel van geweld. Leidend hierbij zijn de regeringen van de Verenigde Staten en hun bondgenoten. Of eigenlijk de mensen die achter schermen aan de touwtjes trekken.
De misdaden die de VS, onder de presidenten Bush, Clinton, Bush en nu Obama, de afgelopen decennia heeft gepleegd zijn van een dusdanige orde (honderdduizenden doden, landen compleet verwoest, geplunderd, gebombardeerd met radioactief materiaal dat weer zorgt voor misvormde babies) dat minstens de helft van de wereldbevolking de ondergang van de VS wenst.
De criminelen onderkennen dit en om zichzelf in stand te houden pleegt men weer nieuwe misdaden. Vandaar elke keer weer nieuwe wetten die meer macht geven aan geheime diensten en militairen. De Verenigde Staten zijn inmiddels verworden tot een politiestaat. Hun bondgenoten volgen tot nu toe maar twijfelen of dit de juiste weg is.
Zo hoort het natuurlijk allemaal niet! De mensen van de wereld willen maar een ding en dat is met elkaar in vrede leven.

Electronische wapens

Electronische wapens zijn de verschrikking van de 21-ste eeuw. De effecten van deze wapens zijn veel groter dan dan de effecten van kernwapens. Met electronische wapens is het mogelijk te martelen en te moorden zonder bewijs. Je kunt eigenlijk nagenoeg alles van een afstand en door muren heen onzichtbaar 'koken/branden'. Een voorbeeld is een microgolf wapen, vergelijk dit met een magnetron waarin vlees op afstand wordt gekookt via onzichtbare radiogolven.

De buurman, het gras of de rozen, kinderen, enz. Iemand tijdens een lezing laten haperen, of op een bepaald moment onwel maken. Sportwedstrijden beinvloeden door blessures te veroorzaken of verergeren. Je kunt ook hele woonwijken bestralen, het is gewoon een kwestie van voldoende antennes plaatsen, door de juiste frequenties te gebruiken kunnen stemmingen van mensen beinvloed worden. Electronische wapens kunnen ook gebruikt worden om mensen overal af te luisteren en door muren heen te bekijken, om 'gedachten te lezen' en het weer te beinvloeden.

DIT IS GEEN SCIENCE FICTION!

Waarschijnlijk is de meest verschrikkelijke consequentie van deze wapens dat het niet langer mogelijk is jezelf, je kinderen, je dierbaren te beschermen. Je kan niet meer zeggen: blijf in deze kamer dan ben je veilig. De aanvallers kijken en branden gewoon door de muur. Politie kan je niet beschermen, veiligheidsdiensten kunnen je niet beschermen.

De technieken om mensen te branden/bestralen is gewoon beschikbaar (vergelijk magnetron, koken met radiogolven), wapens hierop gebaseerd worden steeds vaker gebruikt (google: microwave weapons victim) en worden goedkoper en goedkoper.

OM DIT TE STOPPEN MOETEN ELECTRONISCHE WAPENS VERBODEN WORDEN!

Lees meer:

Electronische wapens introduceren ook een nieuw begrip:

Groepstalking

Groepstalking is een (de) methode die geheime diensten gebruiken om mensen te 'elimineren'. Het doel van groepstalking is de geestelijke of lichamelijke dood van het slachtoffer. Groepstalking gebeurt meestal in combinatie met electronische wapens, eerst zeer geavanceerde afluisterapparatuur die het mogelijk maakt het slachtoffer van seconde tot seconde in de gaten houden, in een later stadium worden vaak hitech microgolf wapens ingezet waarmee het slachtoffer gebrand = gemarteld wordt. Met groepstalking en electronische wapens is het wel heel gemakkelijk geworden om mensen te vermoorden. Dit heeft niets met staatsveiligheid te maken maar is uitgedraaid op massamoord van gewone burgers. Geheime diensten zijn dan ook verworden tot een verzamelplaats voor psychopaten en moordenaars.

OM DIT TE STOPPEN MOET GROEPSTALKING VERBODEN WORDEN!

Lees meer:

Erkenning en een algeheel verbod cruciaal voor de democratie

Overheden moeten haar burgers gedegen informeren over deze electronische wapens en een verbod invoeren op het gebruik. Politie moet uitgerust worden met mogelijkheden om misbruikers van dergelijke wapens op te sporen. Dit verbod moet ook en vooral gelden voor nationale geheime diensten. Deze diensten moeten weer gaan doen waar ze bedoeld voor zijn en dat is niet het vermoorden van de eigen bevolking maar met het verzamelen van inlichtingen en bij constateren van strafbare feiten deze doorgeven aan uitvoerende instanties. Als mensen problemen met elkaar hebben dan kunnen ze elkaar aanspreken, in discussie gaan, en als je daar niet verder mee komt dan stap je naar de rechter. De cultuur op dit moment is dat men niet eens meer een discussie aangaat maar meteen maar iemand vermoord. Lekker gemakkelijk en snel. Verder maken deze wapens het wel heel gemakkelijk om in het bezit te komen van dingen die men graag wil hebben.

Je mag er niet aan denken dat er straks allerlei lieden met deze wapens rondlopen. In de Verenigde Staten heeft iedereen het recht een wapen te hebben, stel je eens voor dat iedereen met een of meer electronische wapens rondloopt ...

Het kan niet bewezen worden dus doen we het gewoon

Via electronische wapens en groepstalking worden jaarlijks wereldwijd veelal in westerse landen niet alleen klokkenluiders of regeringsongezinden maar ook duizenden gewone argeloze mensen 'als beesten afgemaakt' door geheime diensten. Men wordt knettergek gemaakt, tot wanhoop gedreven en vlucht in zelfmoord, crimineel gedrag, belandt in een geconstrueerd autoongeluk, of komt in de psychiatrie terecht. De redenen zijn meestal volslagen onduidelijk. Ideeen stelen, men wil een huis op een strategische positie hebben, proefkonijnen medische behandelingen, iemand moet de schuld ergens van krijgen, persoonlijke motieven, electronische wapens maken het steeds gemakkelijker mensen (geestelijk of lichamelijk) te vermoorden zonder bewijzen. En zijn in handen van geheime diensten nog veel gevaarlijker. Deze instellingen zijn gespecialiseerd in elimineren en waar vroeger een mes, kogel, vergif of autoongeluk nodig was, daar kunnen nu electronische wapens gebruikt worden.

Deze wapens maken moorden ook veel anoniemer. Het is niet meer nodig iemand met een mes te steken. Een druk op een knopje in een kamer heel ergens anders is voldoende. De algemene gedachte hier is: het kan niet bewezen worden, dus doen we het gewoon. Maar zo hoort het natuurlijk niet te werken. Het martelen en moorden met deze wapens is verschrikkelijk en valt onder misdaden tegen de menselijkheid.

Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten

De enige manier om de wereld te redden is om uw nationale geheime diensten te stoppen. Overtreden van wetten en verschrikkelijke schendingen van mensenrechten is hun manier van leven geworden. Zij zijn verantwoordelijk voor de meeste problemen in uw buurt, in uw stad, uw land, in de wereld. Maak ze verantwoordelijk voor wat ze doen. Laat ze in detail verantwoording afleggen. Dwing ze hun organisaties open te stellen voor grondig onderzoek. Bevries, verlaag hun budgetten als ze niet meewerken. Vervang directeuren en stafmedewerkers onmiddelijk door normale mensen.

Luchtmacht betrokken bij stalking en (wreed) electronisch martelen van onschuldige mensen

Het is heel belangrijk om je te realiseren dat veel aanvallen (met Directed Energy Weapons) vanuit de lucht komen, d.w.z. van militaire vliegtuigen, inclusief helicopters, zweefvliegtuigen, enz. In veel gevallen zijn deze wapens niet alleen op jou gericht maar ook op mensen dicht in jouw buurt. Maar natuurlijk kunnen ze je ook aanvallen met apparatuur geinstalleerd in huizen of appartementen van buren. En dan is er ook nog draagbare apparatuur, om door muren te kijken, je te branden en koken en je gedachten te sturen. Als je naar een hotel gaat dan checken ze zelf ergens dichtbij in en vallen je aan vanuit die locatie(s).

[18 maart 2011] (Gerapporteerd door Peter Mooring) Sinds 2000 ben ik slachtoffer van groepstalking/georganiseerde stalking en (wreed) electronisch martelen. Sinds een aantal jaren word ik ook overal gevolgd en gestalkt door militaire vliegtuigen. Ik word beschoten (vaak levend gekookt) met zeer hoog vermogen Directed Energy Weapons, b.v. microgolf wapens, (ook) als deze vliegtuigen in de buurt zijn. Ik weet niet zeker of de zichtbare vliegtuigen mij beschieten, ze kunnen ook functioneren als afleiding, maar het minste dat ze doen is mij stalken en dat is verboden door de wet en een ernstig misdrijf. Mijn minimum conclusie is dat degene die er initieel voor heeft gezorgd dat de militaire vliegtuigen boven mij vliegen, een moordenaar is.

Hele verhaal hier:

Lees meer:

BINNENKORT

Better World Party