Samenvatting TI Bijeenkomst 12 november 2022 11:00 Utrecht

Vooraf

Voor de deelnemers aan de bijeenkomst, er staan geen persoonsgegevens, namen en/of emailadressen, in dit verslag. Lees verder bij privacy verderop.

Samenvatting TI bijeenkomst 12 november 2022

Dank voor jullie komst, het was fijn elkaar (weer) te zien.

We waren met zo'n 18 mensen. De meest voorkomende vorm van belaging was aanvallen met Gerichte Energiewapens.

Heb me niet helemaal (helemaal niet?) aan de agenda gehouden ...

Agenda TI bijeenkomst 12 november 2022 Utrecht

Hieronder een (willekeurige) opsomming van zaken die aan de orde zijn gekomen. Heb hier en daar links naar meer informatie bijgeplaatst.

Politie en AIVD

Verantwoordelijk voor wat we groepstalking noemen. In 2006 zijn twee rechtszaken gevoerd waar veel ophef om was. Het zijn immers zeer ernstige schendingen van mensenrechten:

https://www.parallelrechtssysteem.nl/#verstoren-en-hinderlijk-volgen

Informanten

Er zijn drie diensten die informanten kunnen 'runnen'. Team Criminele Inlichtingen (TCI), het Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) en de Afdeling Inlichtingendienst Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (afdeling ID-Wiv):

https://www.parallelrechtssysteem.nl/#informanten

Er is echter geen enkele controle, lees er wordt nauwelijks genoteerd, omdat de informant beschermd moet worden. En sinds de nieuwe Wet Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten mogen informanten officieel criminele handelingen verrichten. Geweldig, nog meer machtsmisbruik.

Buro Jansen & Janssen

Politie en AIVD, meestal in vorm van de eerder genoemde teams, infiltreren actiegroepen. Daarvoor ronselen ze mensen. Een aantal mensen die niet wilden meewerken hebben hun verhaal verteld aan Buro Jansen & Janssen. Er staat zeer goede informatie op deze website!

https://www.burojansen.nl

High Impact Crimes

Als je belaagd wordt met groepstalking kijk dan ook naar het overheidsdocument:

Toolbox Persoonsgerichte Aanpak High Impact Crimes

In de bijlagen (o.a. bijlage 5) staat wat er gedaan wordt en wie wat doet.

Maar, zullen veel mensen zeggen, ik heb helemaal geen misdaad gepleegd, laat staan een high impact crime. Tsja, het systeem bestaat en is opgetuigd. Het kan tegen iedereen worden ingezet. Wie gaat dat controleren?

Havana Syndrome en aangifte bij de politie

Diverse mensen hebben geprobeerd om aangifte te doen bij de politie. De politie wilde de aangiftes niet opnemen. Het probleem is dat de politie niets kan doen en er geen bewijs is.

De insteek moet zijn dat je de politie vertelt dat je weet dat ze je niet kunnen helpen maar toch aangifte wilt doen omdat je hiermee naar de politiek wilt.

Volgende mogelijke acties zijn brief aan de burgemeester of naar ministers, politici. Een aantal mensen heeft dit gedaan. Uiteraard geen hulp, maar soms wel een reactie terug. Dat is heel belangrijk, dat is jouw bewijs dat dit in jouw leven speelt. Het kan een jaar duren, het kan tien jaar duren, maar je hebt in ieder geval 'bewijs' dat dit in jouw leven was/is.

Meten van straling

Waarom is het meten van straling dan belangrijk? Omdat je zo voor jezelf kan aantonen dat het echt is.

Ook al kan je de straling meten, dan is dat nog geen bewijs voor de politie, rechter. De straling moet gemeten worden door een erkend bedrijf. En dan nog kan de politie er weinig mee.

Havana Syndrome

Inmiddels komen er ook FBI-agenten (o.a. Miami) naar voren die melden dat zij worden aangevallen met DEW.

Laatste informatie is van Mark Zaid, advocaat van mensen in dienst van de Amerikaanse overheid, die zijn aangevallen met Gerichte Energiewapens (DEW):

'This is gross evidence of a coverup by the US government. I have had access to classified information. And there is a lot of information that has not been publically revealed. And if you knew what it is, you would be very upset. I know that for a fact. Can't say what it is unfortunately. So it really sucks. I'm saying something I can't back it up.'

Hij weet dus wat het is (maar mag het niet zeggen: classified) en als hij het weet, dan weten heel veel anderen het ook, waaronder CIA directeur William Burns.

Beluister het audio fragment (mp3).

Alle informatie over het Havana Syndrome.

Gegevens opvragen

Het was goed te horen dat veel mensen hun gegevens hebben opgevraagd bij diverse instanties. Dat is niet moeilijk, in veel gevallen is een email sturen voldoende. E.e.a. staat ook hier beschreven:

Inzage in jouw gegevens bij Politie, GGZ, AIVD, MIVD, ...

Graag wijs ik je (nogmaals) op de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur). Je kan over uiteenlopende zaken informatie opvragen bij overheidsinstanties. Dat is niet moeilijk. De documenten die op deze website staan kan je kopieren, alleen de eerste paar regels zijn specifiek voor jouw vraag. Voorbeeld: Vraag of er meldingen zijn van mensen die stellen dat zij belaagd worden met Gerichte energiewapens(?).

WOB verzoeken indienen

Brief naar politie: geen reactie

STOPEG heeft brief gestuurd naar hoofd van de politie Nederland: Stoppen van aanvallen en martelen met Gerichte energiewapens.

Geen reactie, zie ook mijn klacht hier.

Brief naar Tweede kamer, ministers: een (1) reactie

Mojmir Babacek heeft een brief opgesteld die in een aantal talen vertaald is:

Verzoek om wetgeving op te stellen om mensen te beschermen tegen aanvallen met neurotechnologieën

Die is verstuurd aan zo'n 70 Tweede kamerleden en twee ministers.

De emailadressen kan je hier vinden, zoek 'Netherlands'.

Een (1) reactie ontvangen van Judith Tielen, VVD:

'Om heel eerlijk te zijn, kan ik uw oproep niet helemaal volgen. Uit uw bericht begrijp ik dat u signaleert dat er neurotechnologieën zijn en worden gebruikt tegen het gezonde verstand van mensen in de hele wereld. Deze signalen herken ik echter niet, en tot op heden heb ik ook geen wetenschappelijk onderzoek gezien dat deze signalen kan duiden. Daarom ga ik niet in op uw oproep om dit onderwerp op de politieke agenda te zetten of wetgeving op te stellen. '

Verder is brief gestuurd naar alle leden van het Libe committee:

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/about

Nieuwe actie met nieuwe Open Brief Havana Syndrome

Met dezelfde groep mensen als de Open Brief hierboven gaan we weer een nieuwe actie doen, maar nu specifiek over het Havana Syndrome. De brief die ik heb geschreven: Er is in de VS wetgeving, de Havana Syndrome Act, om overheidspersoneel te helpen. Gewone burgers die dezelfde symptomen melden worden genegeerd. Zijn wij soms tweederangs mensen?

Havana Syndrome hersenscan

Een aantal TIs heeft ook een hersenscan laten doen bij dezelfde specialist, dr. Hoffer, die ook het VS ambassade personeel heeft onderzocht. Bij minstens een (Len Ber) is dezelfde beschading vastgesteld:

Len Ber twitter.

Harvard Scientist Exposes CIA Mind Control Weapons Still Being Used Today | Len Ber & Robert Duncan

Je mobiele telefoon, computer en privacy

Wij zijn volledig afhankelijk geworden van het internet. Lees een paar weken de berichten op:

https://www.security.nl

dan weet je alle software lek is en meestal ook alles wat je doet, stuurt naar Microsoft, Google. Lees lek als: heeft bewust ingebouwde backdoor. In veel gevallen kan je telefoon of computer gewoon worden overgenomen vanaf afstand. Daar kan je niets tegen doen. Het minste wat je kan/moet doen is de camera afplakken.

Zelf gebruik ik Ubuntu (Linux) op mijn computers, maar echt veilig is het nooit. Vermijdt Wifi, dat kan heel gemakkelijk worden afgeluisterd en gemanipuleerd. Bij een aantal TIs wordt de computerverbinding gemanipuleerd. Een VPN is dan aan te raden:

https://www.privacytools.io/privacy-vpn

Blijft je computer crashen, zet dan Tails op een USB-stick. Plug de stick in je computer en je bent online:

https://tails.boum.org

Ben je een TI? Reageer willekeurig

Veel TIs hangen aan een soort computer en die zend een stimulus naar jou uit. Dat kan een inkomend telefoontje zijn, een SMS, iemand die iets (bijzonders) tegen je zegt, enz. Als jij daarop reageert, komt de computer met de volgende simulus. Dus, reageer willekeurig, in tijd, of helemaal niet, of doe iets heel anders, zolang het maar willekeurig is. Om iets te noemen: de telefoon gaat over. Ga stofzuigen. Ga naar een willekeurige supermarkt en rijdt een willekeurige weg.

Wat is willekeurig? Denk je echt dat je zelf een willekeurige keuze kan maken? Ben daar zelf niet zo van overtuigd na alles wat ik heb meegemaakt/meemaak. Een dobbelsteen is beter, die heeft geen hersenen met neuronen!

Vormen van belaging

Er zijn verschillende soorten belaging, in het kort: stalking (zonder DEW, neuro), DEW, neuro inclusief RNM = Remote Neural Monitoring. De belaging door de meeste deelnemers genoemd: DEW. RNM werd ook veel genoemd, soms in combinatie met groepstalking.

Mind control met stralingswapens is niet nieuw (1)

Cheryl Welsh van de website Mind Justice:

http://mindjustice.org

heeft een samenvatting en vertaling van Russische documenten/boeken gemaakt:

https://www.stopeg.com/doc/mindjustice_2001.pdf

Mind control met stralingswapens is niet nieuw (2)

Ik kopieer hier de teksten zoals die ook op de website havanasyndrome.nl staan. Als je wordt aangevallen met DEW dan staan jouw symptomen hier waarschijnlijk ook bij!

In 1997, U.S News and World Report published an article 'Wonder Weapons' that reveals that the U.S. had research projects to incapacitate people without inflicting lethal injuries, to affect human behavior, to blind enemy soldiers, to stun them, nauseate them, or even “liquefy their bowels and reduce them to quivering diarrheic messes,” to incapacitate the central nervous system remotely, to make internal organs resonate (the effects can run from discomfort to damage or death), to induce epilepticlike seizures, to heat the body to bring on discomfort, fevers, or even death, to alter sleep patterns, using lasers, acoustics and microwaves.

https://targetedindividualscanada.com/2012/03/08/wonder-weapons-by-douglas-pasternak

In 2006, Donald Friedman received, through a FOIA request, the document 'Bioeffects Of Selected Non-Lethal Weapons' from the Department of the Army. This document describes in detail the effects on the human body when applying laser light, radio frequency directed energy, and bio sound effects: microwave heating, microwave hearing, disruption of neural control including a sudden loss of consciousness and intense muscle spasms, acoustic energy to create severe pressure sensations, involuntary motion of the eyes, nausea and seeing his surroundings turning around him. lasers for dazzling or induced glare, flashblinding or loss of night adaptation, permanent or semipermanent blinding.

https://www.stopeg.com/doc/bioeffects_of_selected_non-lethal_weapons.pdf

Extreme belaging met DEW

Aanvallen met DEW kunnen gruwelijk zijn. Je kan levend gekookt worden. Je lichaam staat in brand en gal komt uit je keel. Het doel kan zijn je zo je huis uit te koken. Ze kunnen ook enorme druk op je borst creeeren, dat lijkt op een hartaanval. Ze kunnen ook je hartslag beinvloeden. Het kan lijken of je hart stilgezet wordt. Lees meer:

https://www.peoplecooker.com

Remote Neural Monitoring (RNM)

De meeste basale vorm van belaging met RNM is reageren op verandering in hersenactiviteit. Kan gebruikt worden als onderdeel van de belaging om te reageren op je hersenactiviteit. Voorbeeld: Helemaal stil in bed liggen met gesloten ogen en je oog een klein beetje bewegen: reactie. Zie ook gedachtenlezen hieronder.

Geschiedenis en uitleg

Patent

Gaslighting

Van de webpagina:

https://slachtofferwijzer.nl/nieuws/gaslighting-betekenis-symptomen-en-voorbeelden

'Gaslighting is een vorm van emotionele manipulatie. Een gaslighter voedt zijn of haar zelfvertrouwen door de waarheid overtuigend te verdraaien. Door de twijfel die dit zaait (‘Ben ik nou gek?’) gaat het slachtoffer meer en meer op de gaslighter leunen, waardoor deze zich steeds belangrijker voelt. Het gaat hier meestal om een aangeleerd mechanisme, niet om doelbewuste acties.'

Dit is vaak een onderdeel van groepstalking.

Klokkenluider Carl Clark

Werd al jong geronseld door MI6, later door de MOSSAD. Hebben we geinterviewd in 2015 voor de Covert Harassment Conference 2015. Een van de dingen die hij deed was gaslighting o.a. in de vorm van dingen verplaatsen.

Hier de pagina en video

Obama en de Bioethics Commission

Onder Obama hebben een aantal TI hun getuigenis gegeven van hun belaging.

Targeted Individuals: Now that we know it’s real, Will someone finally do something?

Er werd verder niets mee gedaan

Gedachtenlezen, kan dat?

Bij een experiment een aantal jaar geleden lieten ze tien mensen naar een schilderij kijken. Het bleek dat de hersenactiviteit sterk overeen kwam. Je kan dit herhalen door mensen naar duizenden afbeeldingen te laten kijken, en de resulaten opslaan in een database. Dan kan je, als je de hersenactiviteit meet, dus raden waar iemand naar kijkt.

Hersenmanipulatie

O.a. geforceerde gedachten, je de eerste zin van een liedje laten zingen. Mijn ervaringen heb ik opgeschreven:

Mind control to Major Tom

Partners waarvan een van de twee zwaar wordt belaagd

Dit komt vaak voor. Het eerste doel van de belaging is om je te isoleren, daarna kunnen ze alles met je doen. Veel TIs hebben gebroken relaties. Van beide partners wordt veel gevraagd. Acepteer dat dit kan en doe alles om je relatie goed te houden!

Vaker bijeenkomsten

In het verleden waren er 3-4 bijeenkomsten per jaar. Nu ongeveer een per jaar. Bijna iedereen wil meer bijeenkomsten. Daar gaan we wat aan doen!

Acties

Een aantal deelnemers zegt dat we meer gezamelijk moeten doen. Sommigen stellen bepaalde acties voor. Als groep hebben we meer gewicht. Ik hoor graag jullie ideeen!

Locatie/zaal

Was altijd in staat om locatie te vinden die niets kostte. Reden is dat er TIs zijn die weinig geld hebben. Dat lukte nu niet meer (vorige locaties gesloten, omgebouwd, pas om 16:00 open, e.d.), maar de gevonden locatie was wel heel goed en dicht bij het station. Volgende bijeenkomsten zullen dus wel weer in een betaalde locatie zijn. Dank voor de donaties!

Niet genoemd

Voor afscherming, materialen, meten:

https://www.vitalitools.nl

Heb hier twee meters gekocht en een stuk YSHIELD MCL61 Folie (soort mu-metaal):

https://www.vitalitools.nl/afscherming-magnetische-wisselvelden

Er zijn TIs die hiermee hun hersenen afschermen en zeggen dat helpt. Gebruik het zelf niet, heb mezelf gedwongen hier zonder afscherming mee om te gaan.

Film tips

Tijd over? Kijk dan deze films:

Control Factor. Een man wordt aangezet zijn vrouw om te brengen (ook aangeraden door Rauni Kilde).

Deel 1 , Deel 2

The Spark. Film noir over gang stalking en paranoia (zeer de moeite waard).

https://vimeo.com/ondemand/thespark

Open of besloten bijeenkomst

Nogmaals een toelichting waarom de bijeenkomsten besloten zijn. Er zijn TIs die werken, die een baan hebben, enz. Zij, maar ook sommige niet-werkenden, hebben geen behoefte om op het internet komen te staan. Zoals je zelf weet wordt alles tegen je gebruikt en wordt je al snel gecategoriseerd als nutcase. De bijeenkomst is er o.a. om te kunnen praten met mensen die hetzelfde meemaken, dat is voor de meesten niet mogelijk in hun normale leefomgeving.

Een openbare bijeenkomst is iets heel anders. Het is wel een zinvolle vraag of wij ook af en toe een openbare bijeenkomst moeten houden, waarop dan een aantal mensen spreken en er opnames gemaakt worden die we op het internet zetten. Je gedachten hierover hoor ik graag.

Privacy en jullie gegevens

I.v.m. de privacy van de deelnemers aan bijeenkomsten ga ik anders om met jullie gegevens, namen, emailadressen worden niet meer genoemd in mijn emails tenzij mensen daar expliciet om gevraagd hebben, of toestemming voor hebben gegeven. Dus als je mij iets toestuurt en/of dit wilt delen met anderen onder je eigen alias of voornaam en/of emailadres, laat dit dan erbij weten.

Het staat je verder vrij een alias te gebruiken op bijeenkomsten of in emails, zolang ik maar weet wie je bent. Het kan handig zijn een ander emailadres te gebruiken voor communicatie met STOPEG of andere TIs. Kijk hiervoor ook eens hier:

https://www.privacytools.io/providers/email

Privacy en onderlinge communicatie

Ik wil niet een soort van communicatie-(beperkend)-filter zijn. Wellicht kunnen we/jullie een chat groep in het leven roepen, mijn voorstel is dan om Element + Matrix te gebruiken. Dit werkt, zonder dat je jouw 06-nummer of email moet opgeven. op mobiel en pc:

https://element.io

STOPEG 15 jaar

Realiseerde me dat STOPEG 15 jaar bestaat. Triest dat het nodig is maar toch ook wel een beetje een mijlpaal.

Tenslotte

Hoop dat ik de meeste onderwerpen zo heb gehad, is toch nog een lange tekst geworden. Nogmaals dank voor jullie komst, was goed jullie te zien, en hopelijk (snel) tot de volgende.

Veel groeten,

Peter

14 november 2022